Klimatkompensera ditt event

När du tar hjälp av Blick för att arrangera ett möte eller event erbjuds du att klimatkompensera för evenemangets utsläpp av växthusgaser. CO2-utsläpp från resor, energi, avfall, mat och dryck vid evenemanget beräknas och kompenseras genom köp av reduktionsenheter som motsvarar utsläppens storlek. 1 reduktionsenhet motsvarar 1 ton CO2. Vi samarbetar med klimatstrategerna ZeroMission som hjälper oss att kalkylera utsläppen.

Varför klimatkompensera?

  • Global uppvärmning är akut: människans påverkan är verklig.
  • Rapporter från FN:s klimatpanel visar att ska vi begränsa uppvärmningen till 1,5 grader så räcker det inte med att bara minska utsläppen, utan vi måste också ”dammsuga bort” CO2 från atmosfären.
  • Klimatkompensation är ett sätt att ta ansvar för sin klimatpåverkan direkt.
  • Konsumenter föredrar företag som tar ansvar för klimatet (Novus).
klimatkompensera event

Bevaring av molnskogen i Khasi Hills

Vi klimatkompenserar i projektet Khasi Hills Community Project i Indien. Khasi Hills är Indiens första skogsbevaringsprojektet, beläget på en av de platser på jorden där det regnar allra mest. Khasi Hills är en global hotspot för biologisk mångfald och regnskogen i området kallas ibland ”molnskog” eftersom det regnar så mycket. Projektet ger stöd och ekonomiska incitament för att bevara befintliga skogar och aktivt regenerera degraderade skogar. För att minska risken för avskogning och ta itu med fattigdom hos familjer på landsbygden har projektet upprättat mikrofinansgrupper. Mikrolånen möjliggör installationer av bränslesnåla spisar vilket leder till minskad konsumtion av ved. Därmed minskar också föroreningen av rök inomhus, och på så sätt gynnar spisarna både skogens och familjernas hälsa. ZeroMissions olika klimatkompensationsprojekt ger möjlighet till att skapa ett värde någon annanstans och inte bara om att minska sin negativa påverkan. Läs mer om projektet på ZeroMissions hemsida.

Vad är klimatkompensation?

Klimatkompensation innebär att en viss mängd utsläpp av växthusgaser, vanligen mätt i ton koldioxidekvivalenter (CO2e), som man inte lyckats reducera genom hushållning av resurser kompenseras genom utsläppsreducerande åtgärder utanför den egna verksamheten. Det kan göras genom att investera i utsläppsrätter, projekt för framställning av förnybar energi, energieffektivisering, genom trädplantering eller i projekt som bevarar skog. Källa: Zeromission

klimatkompensation gröna kullar

När får det kallas klimatkompensation?

För att en åtgärd ska kunna rubriceras som klimatkompensation bör den prövas utifrån ett certifieringssystem som är internationellt accepterat. I Kyotoprotokollet är en del av uppgörelsen, utöver minskade utsläpp av växthusgaser, att stödja utvecklingsländer som en åtgärd för tekniköverföring, ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Träd som planteras i utvecklingsländer får en snabb tillväxt av biomassan tack vare gynnsamma växtförutsättningar. Här hemma växer träden långsammare och när de avverkas finns det lag på att återplantering ska ske. Det är inget fel att stödja trädplantering på hemmaplan, men enligt Zeromission är det missledande att kalla detta klimatkompensation.

Ge oss ett uppdrag!

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom 24 timmar!

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
KONTAKTA OSS