Hållbarhet

White wave White wave

Den hållbara eventbyrån

Vi är ödmjuka inför våra utmaningar med att göra vår verksamhet helt hållbar, men vårt övergripande mål är att endast leverera hållbara event. Som eventbolag är vi till stor del styrda av kundernas förväntningar och krav, men vi vet också att vi kan ta på oss ledartröjan och visa dem i rätt riktning och ta små steg för att göra alla våra event mer hållbara.

Blick Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

Blicks hållbarhetsarbete drivs utifrån ett helhetsperspektiv med utgångspunkt i social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Med våra ledord hjärna, hjärta och mage vill Blick vara del av lösningen till en mer hållbar värld, inte problemet. I vårt hållbarhetsarbete har vi följt ISO 20121, ledningssystemet för hållbarhet vid evenemang, och vi utgår från Det Naturliga Stegets principer för hållbar utveckling för att nå våra uppsatta mål. Blick ska verka för ständig förbättring i hållbarhetsarbetet och så långt det är möjligt sträva efter en långsiktigt hållbar utveckling i våra dagliga arbetsuppgifter och vid produktionen av våra event.

Bild_hållbarhet_transport_2 Blick event

Våra fokusområden för hållbara event

I vårt hållbarhetsarbete har vi valt ut sex fokusområden som vi arbetar strukturerat med:

 • Avfall
 • Boende
 • Mat & Dryck
 • Mångfald
 • Resor till & från våra event
 • Tillgänglighet

”Med engagerad och hållbarhetsutbildad personal arbetar Blick proaktivt med att vara en del av lösningen till en mer hållbar värld, inte problemet. Blick vill förändra och påverka där det finns möjlighet, vilket jag kan intyga. Det är beundransvärt att Blick förstår sin roll och tar ansvar genom att sätta hållbarhet i fokus för sin verksamhet. Fler eventbolag borde följa efter.”

– Simon Strandvik, VD Greentime

Våra åtaganden som en hållbar eventbyrå

På Blick ska vi internt och vid event:
 • motivera våra ekonomiska beslut med stor hänsyn tagen till att vi vill göra så positivt miljömässigt och socialt avtryck som möjligt, för minsta ekonomiska insats.
 • återanvända och återvinna material i så stor utsträckning som möjligt
 • källsortera avfall så långt som möjligt
 • prioritera miljöanpassade alternativ vid val av produkter och tjänster
 • öka användningen av digitala former och lösningar för att minska mängden tryckt material, vid utskrifter ska miljömärkt papper användas och tryckas dubbelsidigt
 • välja så klimatsmarta transportmedel som möjligt, både till och från kontor samt kring event
 • prioritera mat och dryck som är ekologisk, KRAV-märkt, Fairtrade-märkt eller närproducerad, samt erbjuda vegetariska alternativ. Därtill prioritera kranvatten framför buteljerat.
 • vara en trygg och välbefinnande arbetsplats för anställda och tillfällig personal
 • verka för jämställdhet internt och externt där så är möjligt
 • behandla alla lika oavsett etnisk bakgrund, hudfärg, ålder, sexuell läggning, kön, eller religiös trosuppfattning
 • anpassa tillgängligheten för alla, inkluderat rullstolsburna eller de i behov av t.ex. hörselslinga eller mikrofoner
 • öka kunskapen och medvetenheten kring hållbarhetsfrågor genom att kontinuerligt utbilda oss och väga in hållbarhetsaspekter i vår dagliga verksamhet
 • prioritera leverantörer som aktivt arbetar med hållbarhet, särskilt inom våra fokusområden
 • följa aktuella lagar inom hållbarhet som är aktuella för verksamheten
 • vara transparenta med våra handlingar och val och således alltid kunna visa upp våra värdegrunder och redovisa vad vi gör utan att behöva gömma undan något
 • erbjuda våra kunder möjlighet att klimatkompensera delar av eller hela sitt evenemang
Märken för Klimatpakten och klimatkompenserad via ZeroMission

Klimatpakten & klimatkompensation

Vi är stolta medlemmar i Klimatpakten – ett samarbete mellan Stockholms stad och företag och organisationer som vill minska sin klimatpåverkan. Klimatpaktens medlemmar agerar utifrån sina egna villkor med det gemensamma målet att minska sin energianvändning och sina växthusgasutsläpp. Vi samarbetar även med ZeroMission för klimatkompensation av vår verksamhet och våra kunders evenemang.

Ge oss ett uppdrag!

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom 24 timmar!

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
KONTAKTA OSS