Blick Friday

I hållbarhetens tecken erbjuder vi gratis klimatkompensation till alla kunder som tar hjälp av Blick för att arrangera ett möte eller event.

Black Friday eller Black Week är den största och mest omtalade reaperioden på hela året. Ett utmärkt tillfälle att spendera slantarna men också att tänka om och ifrågasätta konsumtionen av plast, metall, elektronik och transporter. Vi på Blick vill slå ett slag för det vi har saknat mest av allt i pandemin – att träffas tillsammans och njuta av upplevelser på riktigt.

Blick samarbetar med klimatstrategerna Zeromission som hjälper oss att kalkylera utsläppen och garanterar att projekten vi stödjer via klimatkompensation är certifierade enligt internationell standard.

Klimatkompensation innebär att utsläpp av växthusgaser, vanligen mätt i ton koldioxidekvivalenter (CO2e), som man inte lyckats minska genom att vara sparsam med resurser kompenseras genom utsläppsreducerande åtgärder utanför den egna verksamheten. Det kan göras genom att investera i projekt för t.ex. framställning av förnybar energi, eller i trädplantering och projekt som bevarar skog.

Här berättar vi mer om vårt arbete som det hållbara eventbolaget.

Trevlig Blick Friday!

Erbjudandet gäller t.o.m. den 31 december.

KONTAKTA OSS