Hållbarhet vid årsstämman

I samarbete med Greentime

Hållbarhet årsstämma Blick

Gör din årsstämma mer hållbar

Blick strävar efter att göra alla sina evenemang mer hållbara med utgångspunkt i social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Nu börjar årsstämmorna närma sig och likt andra typer av evenemang går det att arbeta konkret med hållbarhet även kring en årsstämma.

social hållbarhet Blick event

Så vad kan man särskilt tänka på vid en årsstämma?

Hållbarhet är ju ett brett begrepp men det går att bryta ned till konkreta insatser kring ett evenemang eller möte. Likt andra evenemang är det oftast transporterna till och från stämman som står för den största klimatpåverkan, om vi nu håller oss till miljöfrågorna. Försök lägga årsstämman på en plats där kollektivtrafiken fungerar smidigt och försök anpassa evenemanget start och slut till tåg- och busstider. Maten har en klimatpåverkan som går att minska genom att välja närproducerat eller försöka minska mängden kött. Vad gäller de sociala frågorna kommer man längt genom att ställa sig frågan – är vårt evenemang ett evenemang för alla? Se till att personer med nedsatt funktionell förmåga kan delta och sträva efter en jämn fördelning av kvinnor och män på scen.

Något som skiljer årsstämmor från andra evenemang är de stora travarna med papper. Årsredovisningar, motioner, resultat- och balansrapporter etc. Det är viktiga dokument som alla ska kunna ta del av, men dessa buntar med papper, som ofta blir stora, innebär en förstås miljöpåverkan. Att minimera utskrifter är ett utmärkt sätt att lyfta vad ni gör konkret i ert hållbarhetsarbete i och med att pappersbuntarna är något som en deltagare kommer i kontakt med.

Årststämma blick event

Här kommer några enkla tips för att minska mängden papper:

  • Använd en app för deltagarna. Det finns många appar för att hantera all dokumentation på ett smidigt sätt.
  • Skicka en länk innan årsstämman med all dokumentation så att deltagarna kan tanka ned material till sin platta, dator eller mobil.
  • Skriv inte ut ett exemplar för varje förväntad deltagare utan samla in data vid anmälan om de vill ha papper på plats.
  • Måste ni ha papper, uppmana i så fall att deltagarna kan dela med grannen.

Glöm inte bort att det som syns på scen eller talarpodiet skickar signaler, som att servera kranvatten eller att frukten är närproducerad eller ekologisk.

Nya rapporteringskrav för hållbarhet

Hållbarhet har för många företag gått från att vara en ickefråga till ett kommunikativt grepp och intresset för hållbarhet ökar. Mot slutet av året kommer en ny lag som i korthet innebär att stora svenska företag i sin årsredovisning ska berätta hur de jobbar med hållbarhet. Lagen tvingar 1 600 svenska bolag att ha en hållbarhetsrapport vid sidan av årsredovisningen. Den ska innehålla en beskrivning av affärsmodell, policy inom hållbarhetsfrågor, hållbarhetsrisker hos det egna företag och relevanta resultatindikationer. Detta gäller för bolag med fler än 250 anställda eller en nettoomsättning på över 350 miljoner och/eller en balansomslutning på 175 miljoner kronor. Enligt det nya lagkravet förväntas företagen forma hållbarhetsredovisningen efter den egna verksamhetens förutsättningar vilket kan innebär att sätta upp styrdokument, ta fram handlingsplaner och sätta upp ett bra rapporteringssystem. Lagen sätter lika mycket krav på processen som resultatet.

Ge oss ett uppdrag!

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom 24 timmar!

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
KONTAKTA OSS