24 november, 2017

Social hållbarhet – Tillgänglighet på Elite Hotel Marina Tower

På temat social hållbarhet och tillgänglighet frågade vi vår Blick-vän Elite Hotel Marina Tower hur de jobbar med tillgänglighet för att kunna välkomna alla gäster.
Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt samhälle utan orättvisa skillnader, där människors lika värde står i centrum. Grundläggande för ett socialt hållbart samhälle är att det anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst behov, och inkluderar alla människor oavsett faktorer som kön, utbildningsnivå, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, ålder och funktionsvariation.

– Hej Johanna på Elite Hotel Marina Tower. Berätta lite om hur ni arbetar med tillgänglighet?
Vi har en återkommande kund som heter Funka. Funka är idag marknadsledande inom området tillgänglighet. De återkommer till oss då de tycker att det fungerar så bra hos oss på plats.

– Hur är möjligheterna för gäster med olika funktionsvariationer att konferera hos er?
Hela hotellet har stora ytor med god framkomlighet både bland konferenslokalerna, till hotellrummen och i hotellets allmänna utrymmen. Det är lätt att ta sig fram med rullstol och tryckknappar och skyltar finns på en anpassad höjd. Vi kan ordna hörslingor i konferensrummen och vi kan bygga på ramper till scenen i våra olika konferenslokaler. Det finns även tolkbås tillgängligt.

Vad gäller logi så har vi sex stycken särskilt tillgänglighetsanpassade rum.

– Arbetar ni med social hållbarhet på fler sätt?
Vi sponsrar bl.a. Stadsmissionen, Ellas hjältar, Barncancerfonden och Läxhjälpen. Vi arbetar aktivt med jämställdhet och har en 50/50 könsfördelning av kvinnliga och manliga hotelldirektörer i kedjan. Elite Hotels erbjuder alla anställda friskvårdsbidrag och under vissa månader ordnar vi på Elite Marina Tower ett ”boot camp” för all personal som t.ex. träning i grupp. Detta för att stärka kroppen, öka energin och ha roligt tillsammans.

– Och visst är det inte bara hållbarhet inom det sociala ni är duktiga på, hur är det med miljömässig hållbarhet?
Samtliga våra hotell är certifierade med Green Key som är världens största hotellmiljömärkning, och vi använder grön el från förnybar vattenkraft för hela kedjan.

– Tack Johanna, vi ses den 4 december!

Tillsammans med Elite Hotel Marina Tower bjuder Blick in till föreläsningen Våga Satsa med flerfaldige paralympiske medaljören Jonas Jacobsson och hans fru Aja Lind, den 4 december. Läs mer och anmäl ditt intresse här.

KONTAKTA OSS