15 juni, 2018

M3 Bygg klimatkompenserar sin kickoff

skog klimatkompenseraPå Blick värnar vi om hållbara evenemang. Därför erbjuder vi våra kunder att klimatkompensera sina event när de anlitar oss. Ett företag som valt att göra detta är byggentreprenören M3 Bygg som klimatkompenserar sin årliga kickoff.

Vi ställde några frågor till M3 Byggs kvalitets-, miljö och arbetsmiljösamordnare Milla Leinonen.

Varför valde ni att klimatkompensera ert event?

– För oss som verkar inom en bransch som har en stor miljöpåverkan är det en självklarhet att jobba med hållbarhet genom att ständigt arbeta med att minska vår belastning. Att klimatkompensera är en naturlig och självklar del av det arbetet.

Hur jobbar M3 Bygg med hållbarhet och miljö?

– Att arbeta med miljö är en viktig del av vår verksamhet och ingår i vårt ledningssystem. Vi har några fokusområden som vi arbetar med kontinuerligt, som exempel kan vi nämna energi och avfall. Energin till våra arbetsplatser kommer idag från förnybara energikällor, framförallt från solen. Vi använder oss också i stor utsträckning av energioptimerade byggbodar för att minska förbrukningen. Vi jobbar med att förebygga uppkomsten av avfall och källsorterar i hög utsträckning det som uppstår. Vi utbildar även våra medarbetare inom dessa områden.

Hur viktigt är det för er att jobba med leverantörer (t.ex. eventbyrå) som värnar om hållbarhet?

– För oss är det en viktig fråga. T.ex. så ställer vi alltid krav på våra leverantörer att produkter som används i våra projekt ska vara bedömda och godkända ur miljösynpunkt. Det är ett grundkrav för oss.

Har ni några egna initiativ inom hållbarhet?

– Vi har gått in i ett väldigt spännande sponsringprojekt: Bee Urban Evolution Lab, där vi byggt ett uterum på en takterass, där vi vill vara med och bidra till att öka kunskapen om biologisk mångfald på och runt hus i stadsmiljö.

Här kan du läsa mer om projektet Bee Urban Evolution Lab, och här kan du läsa mer om Blicks hållbarhetsarbete.

KONTAKTA OSS