13 november, 2019

La Prensa Holding AB förvärvar bokningsbolaget Konferenspoolen Sverige AB

Pressmeddelande 2019-11-08

La Prensa Holding AB med dotterbolagen Blick Möteskonsult AB, La Prensa AB och Action Fairs AB har den 5 november tecknat avtal
om förvärv av samtliga aktier i Konferenspoolen Sverige AB.

Konferenspoolen är en ledande aktör på den svenska marknaden när det gäller förmedling och rådgivning vid mötesbokningar, men
har även ett växande affärsområde inom deltagarhantering. Bolaget har varit verksamt i Sverige sedan 1988.

– Vi är både stolta och glada att vi fått chansen att förvärva ett så välskött bolag som Konferenspoolen. Samtliga bolag i gruppen
kompletterar och stärker varandra när det gäller produktutbud och marknadsposition och vi ser stora möjligheter framöver, säger
Antonio Inestal, VD på La Prensa Holding AB.

Genom förvärvet kan vi nu erbjuda Konferenspoolens befintliga kunder mer avancerade och skräddarsydda lösningar främst på eventsidan.

– Konferenspoolen kommer att drivas vidare i sin nuvarande form och just nu har vi inga tankar på att fusionera verksamheterna.
Däremot ser vi över Konferenspoolens och Blicks partnerprogram och ser till att de som är med i båda programmen inte
behöver betala dubbla avgifter, avslutar Antonio Inestal.

Bolagsgruppen La Prensa Holding har efter köpet 22 anställda och en omsättning på drygt 35 000 000 SEK.

Kontaktperson:
Antonio Inestal, VD La Prensa Holding AB
Växel: 08-568 790 30
E-post: antonio.inestal@laprensa.se

KONTAKTA OSS