24 februari, 2017

Inbyggt åldrande i elprylar – vad har det med event att göra?

#Hållbarhetsspaning – Elektronikprylar

”58 procent av svenskarna tror att tillverkare av it-tillbehör och hemelektronik begränsar produkternas livslängd för att kunna sälja fler nya prylar, så kallat ”inbyggt åldrande”.” 

Vi läste precis en artikel från Aktuell Hållbarhet gällande denna myt. Ärligt talat så har man ju tänkt tanken ungefär varje gång mobilen eller datorn börjat segna till… en konspiration som vill suga ut så mycket pengar de bara kan ur oss teknikberoende, hårt arbetande människor. Men är det så verkligen? Inte om man ska gå på linjen i denna artikel. 

Att ta socialt, miljömedvetet och ekonomiskt ansvar är en naturlig del i vårt arbete inom möten & events, precis som det bör vara för varje företag och enskild individ. Elektronik är både nödvändigt och fantastiskt, så hur ska man förhålla sig till detta? Vi brukar tänka såhär i de flesta frågor kring hållbarhet;

Hur skulle en utopisk lösning se ut?
Exempelvis: Att all elektronik var återvinningsbar, det finns ingen miljöpåverkan, människorättsförhindrande omständighet eller funktionellt hinder i något led eller i den färdiga produkten samt att konsumtionen bidrar till en hälsosam ekonomi inom både industrin och för världsekonomin.

Är det möjligt? 
Säkerligen, men inte på ett globalt plan under den närmaste framtiden tyvärr. Vi brukar väga olika alternativ, om vi gör så – vad händer med den andra aspekten då? hur kan vi säkerställa det? Vilket av de lite sämre alternativen är ändå bäst? Osv.

Back track – vad kan VI göra själva och vilka val kan vi göra för att nå så nära som möjligt?

  • Hyra i största möjliga mån – se till att kolla upp leverantörens hållbarhetspolicy och produkternas tillverkningsflöde så gott som det går.
  • Kvalité före kvantitet & pris – se till att kolla upp tillverkningskedjan så gott man kan och inte köpa ”overkligt billiga saker” för de har antagligen brister i något eller flera av hållbarhetsaspekterna vi ville ha i utopin.
  • Återanvända prylar från ett event till ett annat – dvs, om fler än en kund kommer behöva exempelvis Ipads för någon teamaktivitet eller liknande så måste man ju inte köpa in nya Ipads till varje kund för att de sedan ska ligga och skräpa på kundens kontor… Och när man inte behöver dem längre kan man skänka dem till en skola eller ett flyktingboende så att de kommer till användning in i det sista. Om man skänker något som kräver speciell hantering (dvs ej kan slängas i hushållssoporna) så kan man även be om garanti på att avfallet hanteras rätt när det är dags senare.
  • Använda så mycket on-sight teknik som möjligt. De flesta platser/anläggningar/eventytor har bra grundteknik på plats, saknas något så hyr i första hand.

Listan kan ju såklart göras väldigt lång. Metoden i sig fungerar faktiskt väldigt bra och ökar dessutom medvetenheten bland de som är inblandade. Det är väldigt intressant när det gäller just utopi-delen, alla vill så otroligt mycket och väl.

KONTAKTA OSS