18 september, 2019

Klimatkompensation: så funkar det – ett exempel från Khasi Hills

Khasi Hills gröna molnskog där Blick klimatkompenserar

Med Blick som mötesplanerare och eventbyrå erbjuds du hjälp att beräkna klimatpåverkan från ditt event och att kompensera för motsvarande mängd utsläpp av växthusgaser. Att klimatkompensera är ett av flera sätt att ta ansvar för sin klimatpåverkan. Blick samarbetar med klimatstrategerna ZeroMission och har valt att klimatkompensera i ett skogsbevaringsprojekt i Indien: Khasi Hills Community Project.

I östra delen av Himalayas bergskedja ligger den indiska delstaten Meghalaya. De senaste decennierna har skogen här hotats av gruvdrift, skogsbränder, ökad bränsleanvändning och ohållbara jordbruksmetoder. Regnskogen i Khasi Hills är en riktig hotspot för biologisk mångfald, och det finns därför stor anledning till att bevara den.

Minskad avskogning med mikrolån

2011 startades här ett REDD-projekt* som syftar till att bevara befintlig skog och regenerera den skog som degraderats, genom stöd och ekonomiska incitament till lokalbefolkningen. För att ta itu med fattigdom hos familjer i området har projektet upprättat mikrofinansgrupper som ger lån till familjerna, vilket i sin tur gör att de har råd att installera bränslesnåla spisar. Med bränslesnåla spisar minskar konsumtionen av ved vilket både reducerar föroreningar av rök inomhus (bra för människornas hälsa) och risken för avskogning (bra för skogen och klimatet).

Långsiktiga mål

Under en 10-årsperiod kommer projektet att bevara 15 000 hektar regnskog, som i sin tur binder hela 318 000 ton koldioxid. Utöver återplantering och bevaring fokuserar projektet även på hållbart skogsbruk och att bygga upp skogens resiliens (förmåga att hantera förändringar), t.ex. genom att uppföra brandgator för att skogen bättre ska kunna stå emot skogsbränder.

Khasi Hills-projektet bidrar till flera av FN:s Globala Hållbarhetsmål

Socialt hållbart

Förutom klimatnyttan arbetas det i projektet aktivt för att skapa social gemenskap och samarbeta mellan byarna som deltar. Vid försäljningen av klimatkrediter i projektet fördelas premier till byarna, som i sin tur kan använda pengarna till utvecklingsprojekt där behov finns. Idag finns 50 mikrofinansgrupper i området, och genom dessa kan medlemmarna ta lån till boskapshållning, eller starta mikroföretag för att förbättra sin privata ekonomi.

Så bidrar du

Genom att köpa klimatkrediter i projektet i Khasi Hills bidrar Blick och våra kunder som väljer att klimatkompensera sina event till att bevara de himalaysiska regnskogarna, och stödjer samtidigt lokalt entreprenörskap!

Vi vill dock poängtera att klimatkompensation inte ska ersätta ert företags övriga klimatarbete utan måste kombineras med andra utsläppsreducerande åtgärder. Vi ger er gärna tips på hur ni kan minska utsläppen vid ert nästa event. Läs mer om Blicks hållbarhetsarbete och policy här.

*REDD = Reducing Emissions from Deforestation and Degradation

Läs mer: Därför ska du klimatkompensera ditt event

KONTAKTA OSS