21 november, 2018

Därför ska du klimatkompensera ditt event

vindkraftverk klimatkompensera event

Med sommarens rekordvärme med temperaturer långt över det normala blir det alltmer tydligt att global uppvärmning händer just nu, och att mänsklighetens påverkan på klimatet är verklig. Att klimatkompensera är ett sätt att ta ansvar för sin klimatpåverkan, och det kan gälla event så väl som andra produkter och produktioner.

Under hösten släpptes en rapport från FN:s klimatpanel som tydligt visar att vi måste ha en ”sense of urgency” i temat klimatförändringar. Ska vi nå målet att stanna vid 1,5 graders uppvärmning, vilket vi fortfarande har en chans till, så räcker det inte med att bara minska utsläppen utan vi måste också dammsuga bort CO2 från atmosfären. Det är där klimatkompensation kommer in i bilden!

Vid ett event bidrar transporter, lokalernas energiförbrukning, avfall, mat och dryck till utsläpp av växthusgaser. För de flesta evenemang är det deltagarnas resor till och från eventet som är den största enskilda faktorn till utsläpp av växthusgaser, ofta över 70 %. Den mat och dryck som serveras är en annan stor faktor som genererar utsläpp och klimatpåverkan.

Och medan det går att göra åtgärder som att prioritera klimatsmarta transportsätt, förlägga evenemanget nära kollektivtrafik och välja närproducerad och vegetariskt mat, så är det sällan möjligt att helt minimera sina utsläpp. Då är det toppen att det finns möjlighet att uppväga dessa på andra sätt, med t.ex. klimatkompensation.

Klimatkompensera med Blick

När du tar hjälp av Blick för att arrangera ett möte eller event erbjuds du att klimatkompensera för evenemangets utsläpp av växthusgaser. Utsläpp från resor, energi, avfall, mat och dryck vid evenemanget kompenseras genom köp av reduktionsenheter som motsvarar utsläppens storlek.

Klimatkompensation innebär att utsläpp av växthusgaser, vanligen mätt i ton koldioxidekvivalenter (CO2e), som man inte lyckats minska genom att vara sparsam med resurser kompenseras genom utsläppsreducerande åtgärder utanför den egna verksamheten. Det kan göras genom att investera i projekt för t.ex. framställning av förnybar energi, eller i trädplantering och projekt som bevarar skog.

Blick samarbetar med klimatstrategerna Zeromission som hjälper oss att kalkylera utsläppen och garanterar att projekten vi stödjer via klimatkompensation är certifierade enligt internationell standard.

Bevarar molnskogen i Indien

Projektet vi klimatkompenserar i verkar för bevaring av molnskogen i Khasi Hills, Indien. Projektet är ett av Indiens första skogsbevaringsprojekt och ger stöd och ekonomiska incitament för att bevara befintliga skogar och regenerera degraderade skogar i Khasi Hills – en global hotspot för biologisk mångfald. För att minska avskogning och tackla extrem fattigdom hos familjer på landsbygden upprättas mikrofinansgrupper och bränslesnåla spisar subventioneras. Som ett resultat minskar konsumtion av ved till spisar och därmed rökföroreningen inomhus, vilket gynnar både skogen och familjernas hälsa. Zeromissions olika klimatkompensationprojekt ger möjlighet att skapa ett värde någon annanstans och inte bara om att minska sin egen negativa påverkan.

För att sammanfatta: den globala uppvärmningen är akut, vår egen påverkan är verklig och klimatkompensation är ett sätt för oss att ta ansvar för och reducera vår klimatpåverkan direkt. Behöver du fler anledningar visar Novus att konsumenter föredrar företag som tar ansvar för klimatet. Så klimatkompensera ditt nästa event och berätta gärna om det!

Läs mer om Blicks hållbarhetsarbete och policy här.

KONTAKTA OSS