31 oktober, 2017

Hållbarhet – 5 highlights från seminariedagen ”Hållbarhet vid Evenemang”

Drygt 500 000 européer dör i förtid på grund av dålig luftkvalitet och miljöföroreningar. Vi äter idag mer kött, köper fler bilar, och flyger mer och längre trots att många uttrycker oro över klimatet. Klimatkrisen är ett problem vi måste ta på allvar, och att tänka hållbart är viktigt även vid evenemang.

Effort Consulting bjöd in till konferens på temat Hållbarhet vid evenemang, och självklart var vi på Blick där för att inspireras. Vi delar med oss av våra bästa lärdomar från seminarierna.

#1 Största boven är kanske inte den du tror
Det som orsakar störst klimatpåverkan vid events är besökarnas resor till och från evenemanget. Och även det som är svårast att som arrangör kontrollera förstås. Första steget är så klart att uppmana till klimatsmarta transportalternativ. Förlägg ditt event nära en tågstation, så att det blir enkelt för besökarna att välja tåget framför bilen. Anordna gemensamma busstransfers och uppmana samåkning för dem som verkligen måste ta bilen.

Klimatkompensera! Klimatkompensation innebär att en viss mängd utsläpp av växthusgaser som man inte lyckats reducera genom att hushålla med resurser kompenseras genom utsläppsreducerande åtgärder utanför den egna verksamheten. Du kan till exempel investera i utsläppsrätter, projekt för framställning av förnybar energi, trädplantering eller i projekt som bevarar skog.

#2 Det räcker inte att vara bäst på att återvinna
Avfallstrappan är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken och styr hur avfall ska tas om hand. Varje år slänger vi i Sverige nästan 500 kilo avfall per person.

Vi svenskar är bra på att återvinna, men samtidigt ökar vår konsumtion vilket gör att allt mer avfall produceras. Därför räcker det inte att återvinna, vi måste kliva upp längs avfallstrappan där nästa steg är att återanvända mer och minska konsumtionen av varor för att på så sätt minimera mängden avfall. Reducera användningen av engångsartiklar och plojiga giveaways vid ditt nästa event.

#3 Det finns smarta verktyg som hjälper dig göra rätt
ZeroMission hjälper företag att beräkna koldioxidutsläpp, analysera klimatpåverkan och att klimatkompensera. Beräkna ditt events klimatpåverkan med deras verktyg Our Impact som hjälper dig att bedöma utsläpp av växthusgaser samt andra hållbarhetsaspekter som vattenförbrukning, avfall, papper och energi. Verktyget möjliggör även redovisning av sociala hållbarhetsaspekter som hälsa, säkerhet, mänskliga rättigheter m.m. Det är ett effektivt verktyg för både stora och små organisationer som vill hållbarhetsredovisa och driva sitt hållbarhetsarbete framåt.

#4 En skrämmande nedräkning – Carbon Countdown Clock
För att ha en god chans att hålla den globala uppvärmningen under två grader finns det bara en begränsad mängd koldioxidutsläpp som världen kan avge. Denna nedräkning visar en uppskattning av hur lång tid det tar att nå en mängd utsläpp av växthusgaser utöver vilken två graders uppvärmning sannolikt kommer ske. I dagens takt har vi ca 19 år kvar innan vi måste sluta helt med fossila bränslen som diesel och bensin.

#5 Klimatarbete lönar sig
Varför ska du då bry dig om allt detta? Jo, för att åtskilliga rapporter visar att klimatarbete är lönsamt. Att jobba aktivt med klimatet leder bland annat till kostnadsbesparingar, förstärkt varumärke och ökad kundlojalitet, attraktivare arbetsgivare och mer produktiva medarbetare, samt nya produkter och affärsområden.

Ibland kanske det känns som att du har för mycket på ditt bord redan för att hinna tänka på hållbarheten när du planerar ert event. Ingen panik! Hör av dig till oss så hjälper vi dig mer än gärna.

KONTAKTA OSS