24 februari, 2017

Event-hack: Mat & Dryck

#Hållbaramöten – Fixa Biffen

Mat och dryck under ett evenemang är en av de största faktorerna som genererar klimatutsläpp. Maten vi äter har en stor påverkan på miljön och samtidigt är maten något konkret och lustfyllt som besökare kommer i kontakt med under evenemanget. Ofta minns besökare maten lika väl som resten av upplevelsen och innehållet av evenemanget när de återberättar upplevelsen. Maten kan alltså bli en viktig budskapsbärare i ert hållbarhetsarbete. Så hur kan man tänka kring mat och dryck vid ett evenemang? Vad påverkar och vad kan man göra? Här kommer några tips från hållbarhetsrådgivaren Simon Strandvik på Greentime/Effort Consulting, Blicks samarbetsparter,

  • Erbjud närproducerad mat och dryck, på så vis minskas transporterna och ni gynnar svenska lantbrukare som ser till att vi har öppna landskap och biologisk mångfald. På hemsidan Gårdsnära kan du enkelt hitta lokala producenter.
  • Erbjud ekologisk mat och dryck. Den största fördelen med ekologisk produktion är att bekämpningsmedel inte används. Varför ekologiskt? Kika här.
  • Säkerställ att mat som serveras inte innehåller utrotningshotade arter. WWF har en bra fisk-guide och kött-guide.
  • Se till att det finns vegetariska alternativ. Köttet, framför allt utländskt nötkött, innebär en större klimatpåverkan än vegetarisk mat. Att endast erbjuda vegetariskt gör stor skillnad men kan skapa frustration hos vissa, tänk därför igenom argument om du enbart ska servera vegetariskt.
  • Servera säsongsbaserad mat.
  • Erbjud kranvatten istället buteljerat vatten. En flaska vatten genererar ca 1000 gånger mer energi än ett glas med kranvatten.
  • Se till att matavfallet blir till biogas eller komposteras. Mat som inte äts är ju den största boven i dramat. Se till att det tas om hand till ny energi.
  • Skänk överbliven mat till härbärge eller liknande. Läs mer här: Släng inte maten
  • Minska matsvinnet genom att minska tallriksstorlekarna – det gör stor skillnad.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här! 

KONTAKTA OSS