24 februari, 2017

Event-hack: Mångfald

#Hållbaramöten – Välkommet för alla

Är ert evenemang ett evenemang för alla? Det kan tyckas självklart att alla är välkomna men kanske finns det grupper som i dag inte kan delta under ert evenemang? Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter oberoende av t.ex. kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning och härkomst, som grund för en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt som politiskt inflytande i samhället. Så hur kan man tänka kring mångfald vid ett evenemang? Vad påverkar och vad kan man göra? Här kommer några tips från hållbarhetsrådgivaren Simon Strandvik på Greentime/ Effort Consulting, Blicks samarbetsparter,

  • Se till att scenen eller panelen genomsyras av mångfald. Att arbeta för en mångfald på scen är väldigt konkret. Tänk igenom ålder, kön, etnicitet på de som ska tala eller framföra något.
  • Eftersträva mångfald bland funktionärer och medarbetare som involveras i evenemanget.
  • Tänk igenom era bilder ni kommunicerar, är det en variation på människor i dessa?
  • Undersökt hur era leverantörer arbetar med mångfald i sina verksamheter. Genom att lyfta frågan till leverantörer påverkar ni även andra. Fråga om de har någon policy att följa eller om de har annat strukturerat arbete.
  • Översatt marknadsmaterial, webb m.m. till olika lämpliga språk
  • Se till att det finns utbud av etnisk och annan specialkost
  • Informera funktionärer och medarbetare om ert arbete med mångfald. Berätta för dem att det inte ska ske någon kränkande behandling eller diskriminering oavsett bakgrund.
  • Om möjligt, involverar nyanlända i evenemanget

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här!

KONTAKTA OSS