16 december, 2019

En hälsning från Khasi Hills

Blick klimatkompenserar i projektet Khasi Hills Community Project i Indien. Khasi Hills är Indiens första skogsbevaringsprojektet, beläget på en av de platser på jorden där det regnar allra mest. Khasi Hills är en global hotspot för biologisk mångfald och regnskogen i området kallas ibland ”molnskog” eftersom det regnar så mycket. Projektet ger stöd och ekonomiska incitament för att bevara befintliga skogar och aktivt regenerera degraderade skogar. Detta gör vi i samarbete med klimatstrategerna ZeroMission som vill skicka en hälsning med information och uppdateringar över vad som hänt under året.

AKTUELLT
Vår regniga ”hotspot” för biologisk mångfald har ökat till yta under året i och med att fler byar
visat intresse för projektet. Man involverar fler kvinnor än tidigare för att sprida kunskap om
projektet lokalt, andelen kvinnliga medarbetare uppnår nu 50%. Stort arbete läggs även vidare
på utbildning av lokalbefolkningen och att förhindra och stoppa skogsbränder. En del av
intäkterna som kommit in från försäljningen av klimatkompensation har gått till att förbättra
ledningar för dricksvattnet lokalt.

Som ett sätt att få in extra inkomst satsar projektet på ökad Eco-turism. Regionen är känd för sin
vackra natur och turister kommer till området för att vandra på stigar som anlades under tidigt
1800-tal. Dessa mäter totalt 16 km.

“Ia la ka Mei Mariang, Ngin Sumar Kylliang”
— It is our part, to take care of our Mother Nature

Under året anordnades ett event där skolungdomar tillsammans med volontärer fick möjlighet att
plantera och ”adoptera” träd med syftet att regenerera skogen och samtidigt engagera och
upplysa dem i skogens betydelse. Efter plantering fick de sedan lova att se till så att träden har det
bra under de kommande tre åren, tills träden vuxit sig starka. Nästan 182 skolungdomar deltog i
aktiviteten, vilket ledde till att nästan 700 träd planterades i skogarna nära deras byar.

SIFFROR
128 404 kolkrediter
27 687 individer
62 byar

KONTAKTA OSS